HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje można składać pisemnie w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, wysyłając pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Pułtusku za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl

W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację składa zarządca nieruchomości (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, właściciel budynku wielorodzinnego itp.), a nie indywidualni mieszkańcy. W przypadku Pracowniczych Ogrodów Działkowych deklarację składa Zarząd PZD.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) znajduje się przy ul. Rybitew 32