Pułtusk gmina mapa
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Burmistrz Miasta Pułtusk przeznaczył do wydzierżawienia grunt stanowiący część działki nr ewid. 62/4 położonej w obrębie 20 miasta Pułtusk.

Przedmiotowa działka objęta jest księgą wieczystą KW OS1U/00044895/6.

W/w działka położona jest na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Grunt przeznaczony do wydzierżawienia w celu ustawienia przyczepy gastronomicznej i ogródka wokół niej.
Powierzchnia części działki przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi ok 100 m2.
Wysokość czynszu dzierżawnego za 1 miesiąc wynosi -253,06 zł + należny podatek VAT.
Czas trwania umowy dzierżawy – 6 miesięcy.
Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – do 15 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

Wszelkich informacji dotyczących umowy dzierżawy gruntu udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku (Rynek-Ratusz, pokój 5, telefon 23 692 55 79).