Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Dnia 5 sierpnia 2019 r. Gmina Pułtusk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk”.

Całkowity koszt realizacji zadania będzie wynosił 41 998,77 zł z czego 20 999,38 zł (50%) stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach zadania zostanie usunięte i przekazane do unieszkodliwienia około 141,41 Mg wyrobów zawierających azbest.