Wywiad z Rektorem Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora