Inauguracja roku akademickiego w AH im. A. Gieysztora w Pułtusku