Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z zawieszeniem działalności szkół i placówek systemu oświaty od 16 do 25 marca br., dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę Pułtusk zostali zobligowani do przygotowania oferty e-learningowej dla  uczniów oraz do poinformowania rodziców, gdzie i w jaki sposób można będzie z niej korzystać. Informację o przygotowanych ofertach e-learningowych zostaną umieszczone
na stronach internetowych każdej ze szkół podstawowych oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Wydział Edukacji i Promocji