Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W ekspresowym tempie wykonano parking, który znajduje się tuż za siedzibą pułtuskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzdłuż ulicy Reformackiej. Do budowy parkingu wykorzystano kostkę betonową odzyskaną z przebudowy ulicy Nowy Rynek. Tym samym zostały przywrócone miejsca parkingowe, które po zmianie organizacji ruchu w ulicy Nowy Rynek były zlikwidowane na rzecz przeniesienia postoju taksówek.

Praktyka ponownego wykorzystywania rozbiórkowych materiałów drogowych stała się normą i od ponad roku wykonano w ten sposób wiele przekładek kostki nie tylko z Nowego Rynku, ale również z ulic Rynek, Konopnickiej, Benedyktyńskiej, Piotra Skargi i Jana Pawła II. Wykorzystano je do budowy lub uzupełnienia braków w ulicach: Jacka Soplicy, chodnika na Żwirki i Wigury, parkingu przy Reformackiej, terenu przy alei Wojska Polskiego 13 oraz chodnika na ul. generała Franciszka Kleeberga. Część odzyskanej kostki została zgromadzona w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i posłuży w przyszłości do dalszej rozbudowy infrastruktury stadionowej. Kostka rozbiórkowa w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby trafiła również do Przedszkola Miejskiego Nr 4, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4, na utwardzenie terenu przy świetlicach wiejskich w Białowieży, Chmielewie i Głodowie. Wkrótce zapewne ucieszą się też mieszkańcy ulicy Sosnowej, którzy jeszcze przed Wielkanocą będą mieli wykonane chodniki na odcinku od ulicy Tartacznej do Świerkowej.

Jeżeli kondycja ekonomiczna Gminy nie ulegnie pogorszeniu i pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, jeszcze w tym roku z odzyskanej kostki dodatkowo zostanie wykonany chodnik przy ulicy Staszica od Mostu Senatorskiego (znanego jako „mostek dla zakochanych”) do Domu Nauczyciela.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych