Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Gmina Pułtusk pozyskała 131 220 zł na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Pułtusku. Dotacja została przyznana w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+2020” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Opracował Wydział Edukacji i Promocji