Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W odpowiedzi na złożony w kwietniu br. do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie na remont ciągu ulic „Starego Miasta” o długości 1523 m wraz z mostem w Pułtusku, Wojewoda Mazowiecki umieścił przedmiotowe zadanie na liście inwestycji dofinansowywanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych opublikowanej 30 sierpnia.

Dofinansowanie na 2019 r. w kwocie 2.146.514,00 oraz na 2020 r. w kwocie 3.609.363,00 stanowi 70 % łącznych kosztów inwestycji.

Zadanie obejmuje remont następujących ulic: 

– ul. Nowy Rynek

– ul. Panny Marii

– ul. Nadwodna

– ul. Świętojańska

– ul. Marii Konopnickiej

– ul. P. Skargi

– ul. Benedyktyńska

Ulice Benedyktyńska, M. Konopnickiej i Świętojańska wykonane będą w całości z kostki granitowej a chodniki tychże ulic z płyty granitowej. W ramach zadania wyremontowany będzie również most Świętojański.

Referat Inwestycji i Programów Unijnych