Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS
W ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na terenie województwa mazowieckiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, informujemy o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Pułtusk (budynki mieszkalne, gospodarcze oraz inne).

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać na formularzu wniosku wraz z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Pułtusk w terminie do 19 lipca 2019 r.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – II piętro, pokój 21 oraz na stronie internetowej www.pultusk.pl. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. (23) 692 59 99 w Urzędzie Miasta w Pułtusku.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Program jest realizowany etapami każdorazowo po pozyskania przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Do pobrania: