Kategoria: INWESTYCJE (Page 6)

Remont piwnic pod wieżą ratuszową

W projekcie adaptacji piwnic starego ratusza przewidziano: przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych wraz z budową schodów zewnętrznych oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania łącznika pomiędzy wieżą ratuszową a budynkiem ratusza z pomieszczenia informacji turystycznej na sezonową kawiarnię. Inwestycja w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych wrazczytaj więcej…

Wejście do piwnic pod Wzgórzem Abrahama

Ideą przewodnią planowanej na ten rok inwestycji jest remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania historycznych piwnic magazynowych i korytarzy położonych wewnątrz Wzgórza Abrahama. Koncepcja zagospodarowania piwnic została wyłoniona w trybie konkursu architektonicznego w dniu 30.10.2018 roku, w której określono nowe funkcje obiektu. Teren wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwaczytaj więcej…

Remont mostu Świętojańskiego

W dniu 7 maja br. tuż przed południem wykonano betonowanie uprzednio uzbrojonej drugiej kapy chodnikowej do granicy krawężnika Mostu Świętojańskiego, usytuowanej od strony północnej. W najbliższym czasie firma realizująca inwestycję przystąpi do wzmocnienia skarp, położy płytę najazdową od strony Placu Teatralnego, a w następnej kolejności zamontuje oporęczowania i w końcowejczytaj więcej…

Remont ul. Nowy Rynek

Zakończył się kolejny ważny etap prac drogowych ciągu ulic „Starego Miasta” – ulica Nowy Rynek jest już po przebudowie nawierzchni chodników, jezdni i parkingów. Do sfinalizowania inwestycji w tym miejscu pozostaje zagospodarowanie biologicznie czynnej przestrzeni przyulicznej oraz wymiana infrastruktury oświetleniowej. W zieleńcach zostaną nasadzone atrakcyjne gatunki drzew i krzewów, m.in.:czytaj więcej…

Parking przy przychodni

Między przychodnią a szczytem dawnego budynku szpitalnego przy ulicy 3 Maja trwa budowa nowego parkingu. Inwestycję realizuje Powiat Pułtuski, a Gmina Pułtusk zobowiązała się do zagospodarowania okolic parkingu zielenią. W tym miejscu przewiduje się nasadzenie roślinności ozdobnej – krzewów znanych pod nazwą ligustr – jest to gatunek z rodziny oliwkowatychczytaj więcej…

Tablica_Gomulicki

W Alei Wiktora Gomulickiego zostanie wkrótce ustawiona tablica zawierająca informację przybliżającą postać Wiktora Gomulickiego – poety, prozaika, eseisty, piewcy XIX-wiecznego Pułtuska, autora autobiograficznej powieści „Wspomnienia niebieskiego mundurka”, ukazującej życie i przygody uczniów oraz nauczycieli ówczesnego pułtuskiego gimnazjum, ale również barwne sylwetki mieszkańców Miasta z tamtych czasów. Inwestycja została sfinansowana zeczytaj więcej…

Tablica_Rynek

Na pułtuskim Rynku zostanie wkrótce ustawiona tablica informująca turystów, gości odwiedzających nasze Miasto – z jak cennym i niepowtarzalnym zabytkiem urbanistycznym w skali Europy się zetknęli. Inwestycja została dofinansowana w ramach projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lataczytaj więcej…

Remont alei Wyszyńskiego

W imponującym tempie postępują prace remontowe w Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego realizowane w ramach zadania pn.: „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Naczytaj więcej…

Ulica Konopnickiej po remoncie

W ramach remontu ciągu ulic „Starego Miasta” zakończono przebudowę ulicy Marii Konopnickiej. Zgodnie z projektem ułożono krawężniki, wykonano chodniki i nawierzchnię jezdni w całości z płyty lub kostki granitowej. Ulica stała się nie do poznania. Pozostało jeszcze do uzupełnienia zadrzewienie. W przygotowanych stanowiskach zostaną posadzone trzy gatunki drzew: buk pospolity,czytaj więcej…

Zakończył się ważny etap prac remontowych ciągu ulic „Starego Miasta” – Panny Marii i Nadwodnej w kierunku ulicy Świętojańskiej. Zgodnie z projektem ułożono krawężniki, wykonano chodniki z kostki brukowej i nawierzchnię asfaltową jezdni. Pozostały do zagospodarowania miejsca zieleni ulicznej – planowane do wykonania w bieżącym sezonie wegetacyjnym. Realizacja zadania jestczytaj więcej…