Kategoria: INWESTYCJE (Page 2)

Remont mostu

Ostatni tydzień obfitował w liczne prace na moście Świętojańskim. Wykonano płytę najazdową od strony Placu Teatralnego i kontynuowano wzmacnianie skarp. W środę rozpoczęto układanie kostki granitowej jezdni. Co pozostaje do zrobienia? W pierwszej kolejności – pokrycie nawierzchni chodnika żywicą epoksydową oraz drobne prace wykończeniowe, a następnie, to co najważniejsze –czytaj więcej…

Remont chodnika

Stare zniszczone płyty chodnikowe na ulicy Stanisława Staszica zostały wreszcie wymienione na kostkę brukową pozyskaną z przebudowy ulic staromiejskich. Wykonawca – Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. – wywiązało się ze swojego zobowiązania należycie. Prace zostały wykonane perfekcyjnie. Warto to sprawdzić i można podziwiać. Wykonywana jest jeszcze drobnaczytaj więcej…

Remont kamienicy

Pełną parą prowadzony jest remont kamienicy przy ul. Rynek 13, mający na celu adaptację budynku do aktualnych potrzeb i funkcji użytkowych oraz kulturowych. Roboty, które wykonywane są obecnie wewnątrz obiektu, pozwalają na zapoznanie się z kunsztem dawnej sztuki budowlanej, na dostrzeżenie jej piękna i ciekawych architektonicznych rozwiązań stosowanych grubo przedczytaj więcej…

Skatepark po remoncie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przeprowadził remont wszystkich części składowych skateparku. Nawet najbardziej zniszczone elementy – bank ramp i grindbox – są obecnie jak nowe i w dalszym ciągu służyć będą amatorom sportów ekstremalnych. MOSiR przygotowuje się również do realizacji inwestycji rozbudowy sieci chodników łączących poszczególne obiekty sportowe: począwszy odczytaj więcej…

ul. Bartodziejska remonty

Ruszyła przebudowa kolejnej drogi na terenie miasta Pułtusk – ulicy Bartodziejskiej. Rozpoczął się pierwszy etap inwestycji – wykonanie odwodnienia drogi w postaci sieci kanalizacji deszczowej. W celu odpompowania nadmiaru wody gruntowej firma wykonująca zadanie zamontowała igłofiltry. Przypominamy, że inwestycja realizowana jest w partnerstwie z Powiatem Pułtuskim na zasadzie powierzenia Gminieczytaj więcej…

łąka kwietna na Skarpie

Wszystko zaczęło się rok temu, gdy Gmina Pułtusk zdecydowała się na  posianie pierwszej łąki kwietnej w części nowo tworzonego parku przy ulicy Widok w ramach urządzania nowych terenów zieleni miejskiej. Obecny rok będzie więc czasem sprawdzianu tego eksperymentu. W wielu polskich miastach urządzanie łąk kwietnych się sprawdziło. Tego typu rozwiązaniaczytaj więcej…

Po zakończeniu prac w zakresie instalacji sieci kanalizacji wodno-ściekowej na ulicach Pod Wróblem, Wspólna i Rybitew wykonano cykl prac porządkowych i utwardzono nawierzchnie ulic oraz przykryto je nowym dywanikiem asfaltowym. Jest to również ważny etap realizacji projektu pn. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk” Działanie 2.3 Gospodarkaczytaj więcej…

Gmina Pułtusk zakupiła w trybie przetargu nieograniczonego 275 szt. pojemników o pojemności 1100 litów w celu usprawnienia selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki zostaną przekazane zarządcom budynków wielolokalowych. Nowe pojemniki są w pięciu frakcjach: szkło, papier, biodegradowalne, tworzywa sztuczne + metale i zmieszane. Najwięcej pojemników jest w kolorze żółtym do tworzyw sztucznychczytaj więcej…

Remont na ul. Staszica

Ruszyły prace przy wymianie starych zniszczonych płyt chodnikowych w ulicy Stanisława Staszica na kostkę brukową pozyskaną z przebudowy ulic staromiejskich na odcinku od Mostu Senatorskiego (znanego również pod nazwą „Mostek dla zakochanych”) do Domu Nauczyciela. Jak wcześniej wspominaliśmy, praktyka powtórnego wykorzystywania rozbiórkowych materiałów drogowych stała się w naszym Mieście regułączytaj więcej…

W dniu 21 maja br. Gmina Pułtusk podjęła współpracę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym m.in. w zakresie: działań zmierzających do likwidacji zagrożeń dla środowiska naturalnego i porządku na terenach nadwodnych, podejmowania akcji profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa na wodzie oraz organizacji akcji informacyjnych na temat czystości wód i ochrony środowiska, prowadzenia obserwacjiczytaj więcej…