Kategoria: Aktualności (Page 27)

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że do dnia 10 kwietnia 2020 r w okresie przedświątecznym komunikacja będzie się odbywała bez zmian na trasach i  według kursów obowiązujących dotychczas od początku 2020 roku. Obowiązujące rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej pod linkiem http://pultusk.pl/komunikacja-miejska-rozklad-jazdy/ oraz są wywieszone na przystankach autobusowych. Referat Gospodarki Komunalnejczytaj więcej…

Zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce, Urząd Miejski w Pułtusku informuje o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.czytaj więcej…

Szanowni Państwo, w związku z zawieszeniem zajęć i prowadzeniem nauczania na odległość, szkoły podstawowe Gminy Pułtusk oferują uczniom i ich rodzicom pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dla zainteresowanych na stronach internetowych poszczególnych placówek znajdują się informacje na temat sposobu skorzystania z pomocy psychologa lub pedagoga oraz wsparcia oferowanego przez nauczycieli. Wydział Edukacji iczytaj więcej…

komunikat Wojewody Mazowieckiego

Poleceniami Wojewody Mazowieckiego, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), PRZEDŁUŻA SIĘ DO 10 KWIETNIA 2020 R. ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCIczytaj więcej…

Z rozmachem ruszyły prace przy kolejnej ulicy – Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pułtusku w ramach zadania pn.: „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”. Pierwszym etapem prac jest budowa sieci kanalizacji deszczowej (zobrazowana w galerii nrczytaj więcej…

nieruchomości na sprzedaż - baner informacyjny

Wykaz nieruchomości – plik do pobrania poniżej. Więcej informacji o nieruchomościach na sprzedaż oraz przetargach na stronie bip pod linkiem http://bip.pultusk.pl/?c=103czytaj więcej…

W trakcie robót drogowych prowadzonych na ulicy Świętojańskiej okazało się, że stan przyłączy wodociągowych jest katastrofalny i występuje ryzyko częstych awarii. Konieczny zatem stał się remont przyłączy, tym bardziej, że ma to związek z postępem budowy nowej nawierzchni jezdni z kostki granitowej oraz chodników z płyty granitowej. Okazało się niezbędneczytaj więcej…

Aleksandra Sklepińska pełniącą obowiązki dyrektora

W poniedziałek 23 marca 2020 r. Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie Aleksandrze Sklepińskiej. Aleksandra Sklepińska jest nauczycielem szkoły i będzie pełniła obowiązki dyrektora od 25 marca 2020 r. do czasu powołania na to stanowisko kandydata wyłonionegoczytaj więcej…

Nawiązując do publikacji z dnia 6 marca br., dotyczącej inwestycji drogowych i modernizacyjnych przy alei Wojska Polskiego 13A, B, C, D, F, po analizie przebiegu przyłącza ciepłowniczego przeznaczonego dla budynku przy alei Wojska Polskiego 13A, którego usytuowanie okazało się możliwe po stronie trawnika, z satysfakcją informujemy, że udało się zakończyćczytaj więcej…