Kategoria: Aktualności (Page 23)

W dniu dzisiejszym tj. 28 kwietnia br. w związku z zapotrzebowaniem na ochronę osobistą w czasie występującej pandemii koronawirusa COVID-19, Urząd Miejski w Pułtusku przekazał 100 maseczek bawełnianych Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów ZR w Pułtusku. Przekazane maseczki zostaną rozdystrybuowane osobom w podeszłym wieku, którzy mają trudną sytuację życiową.czytaj więcej…

Pandemia koronawirusa to międzynarodowy problem i wyzwanie, z którym zmagają się również miasta partnerskich Pułtuska –  w Niemczech, Francji, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech. Ganderkesee (Niemcy) O tym, jak kryzys zaburzył życie w niemieckim Ganderkesee opowiedział nam Hauke Gruhn – rzecznik prasowy urzędu gminy. W połowie marca szkoły, przedszkola, bibliotekiczytaj więcej…

W dniu 27 kwietnia br. w związku z występującą pandemią koronawirusa COVID-19 strażacy z Ochotniczej Straży w Pułtusku rozpoczęli w porozumieniu z Gminą Pułtusk dezynfekcję miejsc użyteczności publicznej. W pierwszym etapie została przeprowadzona dezynfekcja przystanków i wiat przystankowych, które są w zarządzie Urzędu Miejskiego w Pułtusku na terenie sołectw takichczytaj więcej…

edukacja

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przerwa w nauczaniu stacjonarnym zostaje przedłużona o kolejne cztery tygodnie – do 24 maja br. Przypominamy, że w czasie ograniczeniaczytaj więcej…

Jak wcześniej wspomniano Gmina Pułtusk przyjęła jako zasadę ponowne wykorzystanie rozbiórkowych materiałów drogowych. Dzięki takiej strategii stało się możliwe dokonanie wielu przekładek nawierzchni z kostki betonowej pochodzącej z ulic Rynek, Nowy Rynek, Konopnickiej, Benedyktyńskiej, Świętojańskiej i Jana Pawła II. Odzyskaną kostkę wykorzystuje się do budowy nowych składników infrastruktury lub uzupełnianiaczytaj więcej…

W dniu 24 kwietnia br. w samo południe wykonano betonowanie uprzednio uzbrojonej kapy chodnikowej do granicy granitowego krawężnika mostu Świętojańskiego, usytuowanej od strony południowej. Kolejnym etapem będzie wykonanie analogicznych robót od strony północnej. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowychczytaj więcej…

Kamil Szczepański prezes PPUK Pułtusk

Pan Kamil Szczepański został powołany z dniem 4 kwietnia 2020 r. do Zarządu Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., obejmując jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Nowo powołany Prezes jest absolwentem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie – Wydziału Zarządzanie (Specjalizacja: Zarządzanie w Sektorze Administracji Publicznej). Swoją drogę zawodową rozpoczął wczytaj więcej…

Sticky

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) i zarządzeniem nr 166/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z  dnia 22 kwietnia 2020r w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzęduczytaj więcej…

podziękowanie

Samorząd Gminy Pułtusk serdecznie dziękuje: Pani  Katarzynie Kalińskiej – Lange – Dyrektor i Pracownikom Żłobka Miejskiego w Pułtusku, Pani Agnieszce Marjańskiej z Made by Kubuś& Filip, Panu Waldemarowi Stasiakowi, reprezentującemu firmę GARDA RAINWEAR OF POLAND sp. z o.o., Paniom – Justynie Glinickiej, Marzenie Michalak, Edycie Otowicz, Dorocie Pergół  za pomocczytaj więcej…