Kategoria: Aktualności (Page 21)

Remont ul. Nowy Rynek

Zakończył się kolejny ważny etap prac drogowych ciągu ulic „Starego Miasta” – ulica Nowy Rynek jest już po przebudowie nawierzchni chodników, jezdni i parkingów. Do sfinalizowania inwestycji w tym miejscu pozostaje zagospodarowanie biologicznie czynnej przestrzeni przyulicznej oraz wymiana infrastruktury oświetleniowej. W zieleńcach zostaną nasadzone atrakcyjne gatunki drzew i krzewów, m.in.:czytaj więcej…

Kostka brukowa

Gmina Pułtusk przekaże Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku kostkę betonową pochodzącą z odzysku z przebudowy dróg staromiejskich, w celu wybudowania parkingu osiedlowego w pobliżu bloków przy ul. Kombatantów 6, Kombatantów 8 oraz Tysiąclecia 27. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowychczytaj więcej…

przedszkole

Informujemy, że Burmistrz Miasta Pułtusk podjął zarządzenia w sprawie ograniczenia funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Pułtusku, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Pułtusk w okresie od 6 do 8 maja 2020 r. Czasowe ograniczenie w funkcjonowaniu polega na zawieszeniu prowadzenia działalności, wychowawczej i opiekuńczej, co jest równoznaczneczytaj więcej…

Parking przy przychodni

Między przychodnią a szczytem dawnego budynku szpitalnego przy ulicy 3 Maja trwa budowa nowego parkingu. Inwestycję realizuje Powiat Pułtuski, a Gmina Pułtusk zobowiązała się do zagospodarowania okolic parkingu zielenią. W tym miejscu przewiduje się nasadzenie roślinności ozdobnej – krzewów znanych pod nazwą ligustr – jest to gatunek z rodziny oliwkowatychczytaj więcej…

Tablica_Gomulicki

W Alei Wiktora Gomulickiego zostanie wkrótce ustawiona tablica zawierająca informację przybliżającą postać Wiktora Gomulickiego – poety, prozaika, eseisty, piewcy XIX-wiecznego Pułtuska, autora autobiograficznej powieści „Wspomnienia niebieskiego mundurka”, ukazującej życie i przygody uczniów oraz nauczycieli ówczesnego pułtuskiego gimnazjum, ale również barwne sylwetki mieszkańców Miasta z tamtych czasów. Inwestycja została sfinansowana zeczytaj więcej…

Tablica_Rynek

Na pułtuskim Rynku zostanie wkrótce ustawiona tablica informująca turystów, gości odwiedzających nasze Miasto – z jak cennym i niepowtarzalnym zabytkiem urbanistycznym w skali Europy się zetknęli. Inwestycja została dofinansowana w ramach projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lataczytaj więcej…

Remont alei Wyszyńskiego

W imponującym tempie postępują prace remontowe w Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego realizowane w ramach zadania pn.: „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Naczytaj więcej…

instytucje kultury

W związku z uchyleniem zakazu działalności m.in.: bibliotek, muzeów, galerii sztuki, od środy 6 maja br. planowane jest wznowienie działalności instytucji kultury na terenie gminy Pułtusk. Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela planuje otwarcie dla Czytelników wypożyczalni:– w siedzibie głównej biblioteki , ul. Słowackiego 6; – w filii nr 1,czytaj więcej…

Ulica Konopnickiej po remoncie

W ramach remontu ciągu ulic „Starego Miasta” zakończono przebudowę ulicy Marii Konopnickiej. Zgodnie z projektem ułożono krawężniki, wykonano chodniki i nawierzchnię jezdni w całości z płyty lub kostki granitowej. Ulica stała się nie do poznania. Pozostało jeszcze do uzupełnienia zadrzewienie. W przygotowanych stanowiskach zostaną posadzone trzy gatunki drzew: buk pospolity,czytaj więcej…