Kategoria: Aktualności (Page 2)

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie informujemy, że  od  godz. 21.00  dnia 30.03.2020 r. do godz. 09:00 dnia 31.03.2020  r. na terenie Gminy Pułtusk prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna do -5 stopni Celsjusza, temperaturaczytaj więcej…

Sticky

Poleceniami Wojewody Mazowieckiego, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), PRZEDŁUŻA SIĘ DO 10 KWIETNIA 2020 R. ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCIczytaj więcej…

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 5 Statutu Gminy Pułtusk na wniosek Burmistrza Miasta dnia 23 marca 2020 r. (data wpływu do Biura Rady Miejskiej wczytaj więcej…

Z rozmachem ruszyły prace przy kolejnej ulicy – Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pułtusku w ramach zadania pn.: „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”. Pierwszym etapem prac jest budowa sieci kanalizacji deszczowej (zobrazowana w galerii nrczytaj więcej…

informacja baner

Sticky

Urodzenie dziecka w Szpitalu Powiatowym „Gajda-Med” sp. z o. o. należy zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego w Pułtusku. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i zakazem przemieszczania się USC w Pułtusku informuje, że dokonanie rejestracji dziecka jest możliwe po telefonicznym umówieniu terminu wizyty w USC (nr tel. 23 306 72czytaj więcej…

informacja baner

Sticky

Zgłoszenia zgonu, który miał miejsce na terenie gminy Pułtusk należy dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pułtusku. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i zakazem przemieszczania się USC w Pułtusku informuje, że dokonanie zgłoszenia zgonu jest możliwe po telefonicznym umówieniu terminu wizyty w USC (nr tel. 23 306 72 03).czytaj więcej…

nieruchomości na sprzedaż - baner informacyjny

Wykaz nieruchomości – plik do pobrania poniżej. Więcej informacji o nieruchomościach na sprzedaż oraz przetargach na stronie bip pod linkiem http://bip.pultusk.pl/?c=103czytaj więcej…

W związku z utrzymywaniem się zagrożenia zarażeniem chorobą zakaźną COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 Burmistrz Miasta Pułtusk wydał zarządzenia przedłużające – do odwołania – ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku (wraz z Dziennym Domem Opieki „Senior-WIGOR” oraz Placówką Wsparcia Dziennego Świetlicą „Słonecznikowa Brać”) i  wyłączające zczytaj więcej…

W trakcie robót drogowych prowadzonych na ulicy Świętojańskiej okazało się, że stan przyłączy wodociągowych jest katastrofalny i występuje ryzyko częstych awarii. Konieczny zatem stał się remont przyłączy, tym bardziej, że ma to związek z postępem budowy nowej nawierzchni jezdni z kostki granitowej oraz chodników z płyty granitowej. Okazało się niezbędneczytaj więcej…