gratulacje
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W dniach 15-16 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Pułtusku przeprowadzono postępowania egzaminacyjne, w wyniku których dziewięciu nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk zdało egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Procedura awansu zawodowego dotyczyła:

– dwóch nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku,

– dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku,

– trzech nauczycieli  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku,

– dwóch nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie.

Wydział Edukacji i Promocji