akwiatkowski (Page 11)

BDO - logo

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, nastąpiły kolejne zmiany w BDO (bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Mają one znaczenie zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców. BDO – komunikat Zgodnie z rozporządzeniemczytaj więcej…

W ekspresowym tempie wykonano parking, który znajduje się tuż za siedzibą pułtuskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzdłuż ulicy Reformackiej. Do budowy parkingu wykorzystano kostkę betonową odzyskaną z przebudowy ulicy Nowy Rynek. Tym samym zostały przywrócone miejsca parkingowe, które po zmianie organizacji ruchu w ulicy Nowy Rynek były zlikwidowane na rzeczczytaj więcej…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa logo

W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r.  Rolnicy mają czas naczytaj więcej…

To nie żart. 1 kwietnia 2020 roku wykonana została płyta żelbetowa na moście Świętojańskim. To ważne wydarzenie, które pozwala na otwarcie nowego frontu robót. W następnej kolejności zostanie ułożona izolacja oraz krawężniki jezdni. Po zakończeniu tych prac firma realizująca zadanie przystąpi do ułożenia jezdni z kostki granitowej oraz robót związanychczytaj więcej…

Rynek

W związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania w handlu na straganie lub targowisku możeczytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że do dnia 10 kwietnia 2020 r w okresie przedświątecznym komunikacja będzie się odbywała bez zmian na trasach i  według kursów obowiązujących dotychczas od początku 2020 roku. Obowiązujące rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej pod linkiem http://pultusk.pl/komunikacja-miejska-rozklad-jazdy/ oraz są wywieszone na przystankach autobusowych. Referat Gospodarki Komunalnejczytaj więcej…

Z rozmachem ruszyły prace przy kolejnej ulicy – Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pułtusku w ramach zadania pn.: „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”. Pierwszym etapem prac jest budowa sieci kanalizacji deszczowej (zobrazowana w galerii nrczytaj więcej…

W trakcie robót drogowych prowadzonych na ulicy Świętojańskiej okazało się, że stan przyłączy wodociągowych jest katastrofalny i występuje ryzyko częstych awarii. Konieczny zatem stał się remont przyłączy, tym bardziej, że ma to związek z postępem budowy nowej nawierzchni jezdni z kostki granitowej oraz chodników z płyty granitowej. Okazało się niezbędneczytaj więcej…