Dziś jest:

Strona Główna

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że XL Sesja Rady Miejskiej w Pułtusku odbędzie się 27 kwietnia  2017 r.  o godz. 1500 w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Pułtusk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pułtusk na lata 2014-2020 za rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pułtusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Działań Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla subregionu ciechanowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pułtusk do partnerskiej realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum Pułtuska szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pułtusk do Partnerskiej realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wsparcie rodziców dzieci w wieku do 3 lat z miasta i gminy Pułtusk”.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Przyjęcie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

dodano: 21/04/2017

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//