Dziś jest:

Strona Główna


                           
                               

 

UWAGA

od 01.01.2018 r. nowy numer rachunku bankowego

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie w Urzędzie Miejskim lub na konto Urzędu Miejskiego w Pułtusku w BANKU PKO BP Pułtusk

16 1020 1592 0000 2902 0276 3555

z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

należności z tytułu tej opłaty należy wpłacać

na indywidualny numer konta bankowego nadany przez Urząd MiejskiGmina Pułtusk w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego realizuje  projekty:

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

W ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” został wdrożony portal e-Urząd, którego celem jest dostarczenie Interesantom funkcjonalności potrzebnych do realizowania usług udostępnianych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego  Województwa Mazowieckiego. http://www.wrotamazowsza.pl/pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Aktualności

RSS

ZAPROSZENIE NA LXVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

  Uprzejmie informuję, że zwołuję LXVI sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 27 września  2018 r. o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady.   Porządek obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pułtusk” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w mieście Pułtusk.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w mieście Pułtusk.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Przyjęcie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 14. Przyjęcie protokołów z LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

/-/ Andrzej Wydra

     

więcej

dodano: 22/09/2018

...

Uroczyste otwarcie

21 września br. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej siedziby Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć TUTAJ

dodano: 21/09/2018

...

Konferencja naukowa

W dniu 21 września br. w ramach obchodów XXI Dni Patrona Pułtuska Św. Mateusza odbyła się konferencja naukowa pt. „Święty Stanisław Kostka- dzieje, duchowość i kult – aspekt pułtuski, mazowiecki i Kościoła powszechnego” pod Honorowym Patronatem Biskupa Płockiego Piotra Libery.

ZDJĘCIA

dodano: 21/09/2018

...

Wyścig po historię

W dniu 20 września br. odbył się „Wyścig po historię”- konkurs wiedzy o historii Pułtuska połączony z marszobiegiem i konkurencjami sprawnościowymi. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć klikając TUTAJ

dodano: 20/09/2018

...

Bieg Mateuszowy

W dniu 20 września br. odbył się Bieg Mateuszowy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z okazji XXI Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć klikając TUTAJ

dodano: 20/09/2018

...

OBWODNICA PUŁTUSKA – INFORMACJA

 

Odpowiadając na zamieszczony na portalu społecznościowym Facebook post, w którym autor podnosi temat obwodnicy Pułtuska oraz rzekomego wyboru i preferencji wariantu 1A jak również informuje, że  mieszkańcy Pułtuska uzyskali od projektantów obwodnicy niepokojące informacje m in. cyt.

- „…Państwo …. z Pułtuska odwiedzili projektanta obwodnicy ….. z informacji, które uzyskali wynika, że dla inwestora najbliższa jest wersja obwodnicy 1A czyli omawiana niejednokrotnie proteza obwodnicy. Jest ona najkrótsza i najtańsza dla inwestora”.

- „takie same informacje potwierdzili  nasi grupowicze, którzy rozmawiali z przedstawicielami projektanta na terenie planowanej obwodnicy w wersji 1A”, te osoby uzyskały informację że: - „inwestor bierze pod uwagę tylko głosy osób, które mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy ..… liczba ankiet które wpłynęły wynosi 1800 szt. jednakże badanych jest 300 ankiet”, dalej autor postu stwierdza:

- „Jeden z wniosków jest taki, że są równi i równiejsi, tj. osoby mieszkające od ul. Tysiąclecia w kierunku na zachód mogą się wypowiadać nt. obwodnicy a mieszkający od ul. Tysiąclecia w kierunku Popław już nie…”.

Gmina Pułtusk zwróciła się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wyjaśnienie powyższych kwestii. W dniu 18 września 2018 r. Gmina uzyskała pisemną  odpowiedź GDDKiA wraz z załączonym stanowiskiem Projektanta - TRANSPROJEKT GDAŃSK. Oba pisma wyraźnie wskazują na:  trwające prace projektowe, brak wybranego na tym etapie prac konkretnego wariantu, jak również zapewniają, że wszystkie podpisane ankiety/opinie zostaną wzięte pod uwagę i umieszczone w Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowym.

Z uwagi na duże zainteresowanie inwestycją, Gmina Pułtusk zamieszcza wyjaśnienia GDDKiA oraz Projektanta - TRANSPPROJEKT GDAŃSK.

Kliknij i przeczytaj treść pisma z GDDKiA

więcej

dodano: 20/09/2018

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//