Burmistrz Wojciech Gregorczyk oraz Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śrowodiska w Warszawie, Teresa Turek - skarbnik gminy Pułtusk oraz Anna Król Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Kamila Mokrezycka zastępca prezesa WFOŚ, podczas podpisywania umowy na dofinansowanie
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

25 czerwca 2019 r. Gmina Pułtusk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi”. Przyznana kwota dofinansowania to 80 000 zł.

W ramach zadania zostanie utworzona ścieżka edukacyjna z zakresu botaniki, ekologii, mikrologii oraz przeprowadzone będą warsztaty edukacyjne dla dzieci.

Na ścieżce edukacyjnej zostanie umieszczonych łącznie 13 tablic informacyjno – edukacyjnych: gry edukacyjne Labirynt Natury – 3 szt., Pamięciówka – 1 szt., Seria Poznawcza – Zgadywanka – 2 szt., Sprawność  – 4 szt., Światowid (3 kostki) – 3 szt.

Burmistrz Wojciech Gregorczyk oraz Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śrowodiska w Warszawie, Teresa Turek - skarbnik gminy Pułtusk oraz Anna Król Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Kamila Mokrezycka zastępca prezesa WFOŚ, podczas podpisywania umowy na dofinansowanie
Burmistrz Wojciech Gregorczyk oraz Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz pozostali beneficjenci podczas podpisywania umowy na dofinansowanie

Foto: Ministerstwo Środowiska

tekst: Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych