tabliczka dofinansowanie dla gminy pułtusk
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W dniu 11 czerwca br. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wręczył  symboliczne promesy na dofinansowanie dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.225.446,00 zł. na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Płocochowo w Gminie Pułtusk.

Przebudowa drogi jest długo oczekiwaną przez mieszkańców Płocochowa i okolic inwestycją. Fatalny stan nawierzchni powoduje duże utrudnienia w ruchu kołowym. Dodatkowo ciągłą dewastację drogi powodują samochody służb komunalnych o dużej ładowności, które muszą dojechać do zlokalizowanego w pobliżu składowiska odpadów i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Przedmiotowa droga łączy się z drogami powiatową nr 3404W Przewodowo Poduchowne-Golądkowo-Pokrzywnica-Klusek i wojewódzką nr 571. Po trasie znajdują się budynki użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II  w Płocochowie i świetlica wiejska.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

  • jezdni o długości 3,28 km,
  • chodników na odcinku prowadzącym do szkoły o dł.746 m,
  • zatoki autobusowej,
  • remont mostu.

Wykonawcą robót będzie firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.

Łączny koszt inwestycji: 3 442 343,43 zł.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych