żłobek miejski w Pułtusku
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Gmina Pułtusk otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2019” w wysokości  572 000 zł. Dzięki otrzymanej dotacji utworzonych zostanie dodatkowo 26 miejsc dla dzieci w Żłobku Miejskim w Pułtusku.

Udzielone wsparcie będzie wykorzystane na adaptację istniejących pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne, modernizację kuchni i pomieszczeń sanitarnych, powiększenie istniejącego placu zabaw, zakup mebli, sprzętu AGD, wyposażenia sanitarnego i kuchennego oraz pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

W ramach programu „Maluch + 2019” Gmina Pułtusk otrzymała również wsparcie finansowe na funkcjonowanie w Żłobku Miejskim już istniejących 55 miejsc w wysokości  90 750 zł oraz 7 800 zł na nowo powstałe miejsca.