Miesiąc: Styczeń 2020

nowy blok TBS

Budynek na Jana Pawła II 19 A został oddany do użytku. 28.01.2020 r. zakończony został proces zasiedlania budynku. Posiada 48 mieszkań, w których zamieszkało prawie 80 osób. Powierzchnia użytkowa lokali to 2125 m2. Lokale zostały oddane w stanie “pod klucz” a więc w stanie gotowym do zamieszkania. W nowym budynkuczytaj więcej…

BULWY ZIEMNIAKÓW

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku, informuje, że nastąpiła zmiana przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter  michiganensis ssp. sepedonicus. W związku z nowelizacją przedmiotowego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007r (Dz.U.z 2018 poz.672 ze zm.) podmiotyczytaj więcej…

nabor do szkół i przedszkoli

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk na rok szkolny 2020/2021. Zarządzenie nr 122/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 stycznia 2020 r. [pobierz pdf 1 MB] Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznejczytaj więcej…

uwaga HPA ulotka

Wojewoda Mazowiecki zaapelował do starostów o podjęcie działań mających ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). „Proszę o przekazywanie wszystkim hodowcom, właścicielom drobiu oraz osobom pracującym na fermach drobiu informacji o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu” – napisałczytaj więcej…

25 stycznia br. w hali Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku odbyły się pierwsze młodzieżowe zawody akrobatyki sportowej i szarf zorganizowane przez Klub Sportowy Semiramida przy udziale współorganizatorów. Samorząd Gminy Pułtusk, wspierając od wielu lat rozwój sportowych talentów młodych pułtuszczan, również przyłączył sięczytaj więcej…

25 stycznia br. w Pułtusku rozpoczęła się piąta edycja Ogólnopolskich Turniejów Halowej Piłki Nożnej Młodych Orłów Nadnarwianki Pułtusk im. Wojciecha Werczyńskiego pod patronatem Gminy Pułtusk. W minioną sobotę na terenie gościnnej hali Szkoły Podstawowej nr 2 odbyły się zawody inaugurujące turniej. Jako pierwsi do sportowej rywalizacji przystąpili chłopcy z rocznikówczytaj więcej…

obwodnica

Zachęcamy do zapoznania się z treścią obwieszenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie budowy obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania przez każdego tym zainteresowanego, w terminie od 23 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r. Kliknijczytaj więcej…

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że: od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 2 marca 2020 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup olejuczytaj więcej…

Ogólnopolskim Konkurs Grantowy ogłoszony w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020″ realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży do organizacji pozarządowych i instytucji działających na Państwa terenie. W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30czytaj więcej…

Dzień Dawcy Szpiku w Liceum Ogólnokształcącym im Piotra Skargi w Pułtusku

Dzień Dawcy Szpiku w Liceum Ogólnokształcącym im Piotra Skargi w Pułtusku już 5 lutego. Najserdeczniej zapraszamy wszystkich mieszkańców Pułtuska i okolic, gości naszego miasta, dorosłych uczniów szkół średnich. Żeby zostać superbohaterem i uratować komuś życie trzeba mieć 18-55 lat, dobry stan zdrowia i zarejestrować się u nas 5 lutego jakoczytaj więcej…