podpisanie umów na dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego - burmistrz Wojciech Gregorczyk, skarbnik Teresa Turek i wicemarszałek Wiesław Raboszuk
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W czwartek, 11 lipca odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, które otrzymała Gmina Pułtusk. Uroczystość odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy udziale Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka, Radosława Rybickiego Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Konrada Wojnarowskiego, Pawła Obermeyera oraz Burmistrza Miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka przy kontrasygnacie skarbnik Teresy Turek.

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie Pułtusk pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego m.in.: na budowę boiska sportowego, świetlice wiejskie, poprawę jakości powietrza oraz remont strażnicy OSP.

W ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019, 65 000 zł gmina Pułtusk otrzymała na budowę boiska w parku osiedlowym przy ul. Sarbiewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres prac obejmie budowę boiska treningowego wielofunkcyjnego do piłki koszykowej i siatkowej o wymiarach 10×15 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytem o wysokości  4 m.

Z programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, zostało przyznane dofinansowanie na łączną kwotę 50 000 zł.

W ramach wsparcia finansowego zostanie wykonanych 5 zadań:

– zadaszenie budynku socjalno-magazynowego we wsi Kleszewo,

– zagospodarowanie terenu we wsi Lipniki Nowe,

– remont świetlicy wiejskiej we wsi Lipniki Stare,

– zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Moszyn poprzez budowę wiaty grillowej wraz z wyposażeniem w stół, ławki, paleniska z grillem ogniskowym oraz zazielenienie terenu,

– rekultywacja terenu przy stawie i remizie wiejskiej w Trzcińcu.

Na zagospodarowanie trzech terenów zieleni zostało przyznane dofinansowanie z programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019.  Kwota dofinansowania to 75 000 zł. Zostanie wykonane przyuliczne nasadzenie drzew i krzewów przy Al. Wojska Polskiego (350 m2 ) oraz na terenie skweru przy ulicy Mickiewicza o powierzchni 870 m2. Więcej zieleni pojawi się przy ulicy Andrzeja Noskowskiego, na terenie osiedlowym o powierzchni 2746 m2 .

Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego gminie Pułtusk zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 12 000 zł na remont drzwi garażowych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu w ramach programu realizowanego pod nazwą „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2019”. 

Łącznie, gmina Pułtusk otrzymała 202 000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, dzięki czemu możemy zrealizować wiele inwestycji, które m.in. będą miały wpływ na poprawę estetyki naszego otoczenia.