Miesiąc: Listopad 2019

Pieśń Ujdzie Cało

14.11.2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku odbył się X Jubileuszowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „ Pieśń ujdzie cało”. Organizatorami konkursu było Liceum oraz  Związek Piłsudczyków RP oddział w Pułtusku. Honorowy Patronat objął Starosta Pułtuski, Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Mazowiecki Kurator Oświaty. Konkurs tradycyjnie podzielony był na kategorieczytaj więcej…

Pasowanie na przedszkolaka w Przedszkolu Miejskim nr 5

13 listopada w Przedszkolu Miejskim Nr 5 odbyło się uroczyste pasowanie na Przedszkolaka oraz otwarcie sali językowej, współfinansowanej  ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Excellent start to be SMART”. Niespodzianką dla młodszych i starszych uczestników uroczystości było przybycie znakomitego aktora – Cezarego Żaka, który przeczytał dzieciom wiersze Jana Brzechwy. czytaj więcej…

Wkrótce rusza remont ulic starego miasta (ul.  Nowy Rynek, ul. Panny Marii, ul.  Nadwodna, ul. Świętojańska, ul. Marii Konopnickiej, ul. Ks. P. Skargi, ul. Benedyktyńska). Gmina Pułtusk informuje, że od dnia 21.11.2019 r. planowane jest rozpoczęcie robót z nim związanych. W pierwszej kolejności prowadzone będą prace na ul. Marii Konopnickiej.czytaj więcej…

PANORAMA MIASTA

Sticky

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 5 Statutu Gminy Pułtusk na wniosek Pana Wojciecha Gregorczyka Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 listopada 2019 r. zwołuję wczytaj więcej…

Zachęcamy pułtuszczan do obejrzenia wystawy na Lotnisku Chopina w Warszawie pt. “Najcenniejsze dziedzictwo. Odkryj nasze Pomniki Historii”. Wśród 105 zabytków nieruchomych o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury znalazła się również Kolegiata Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Wystawa “Najcenniejsze dziedzictwo. Odkryj nasze Pomniki Historii” została zorganizowana przez Biuro Programu Niepodległa we współpracyczytaj więcej…

DZWONNICA PRZY BAZYLICE

11 listopada br. po Mszy św.  o godz. 12:00 w Święto Niepodległości, odbyło się poświęcenie wyremontowanej dzwonnicy przy pułtuskiej Bazylice. Po raz pierwszy,  od zakończenia II wojny światowej mieszkańcy mogli wejść na taras widokowy pułtuskiej dzwonnicy. Dzwonnica z tarasem widokowym pozwala na oglądanie panoramy miasta.  Jest to kolejny punkt widokowyczytaj więcej…

wnioski suszowe

Do 29 listopada 2019 r., czyli o kolejne dwa tygodnie, został przedłużony termin składania wniosków o  pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Pierwotnie nabór wniosków przez ARiMR miał trwać do 31 października. Następnie został przedłużony doczytaj więcej…

11 listopada 2019 Uroczystość na cmentarzu

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęto w Pułtusku uroczystością przy mogile żołnierzy polskich poległych podczas wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku na I cmentarzu. Organizatorzy – Starosta Pułtuski i Burmistrz Miasta Pułtusk oraz przedstawiciele kombatantów, służb mundurowych, pułtuskich stowarzyszeń, organizacji społecznych i politycznych, instytucji, szkół, przedsiębiorstw, odśpiewali hymn narodowy i złożyli naczytaj więcej…

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku (ul. Rynek 41) oraz zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu, jak również na stronie Urzędu Miejskiego w Pułtusku na okres 3 tygodni (licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie) wykazczytaj więcej…

W dniu 6 listopada br. Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk – Tomasz Sobiecki uczestniczył wraz z innymi przedstawicielami administracji samorządowej i  ekspertami z  zakresu zarządzania kryzysowego w warsztatach zorganizowanych w  ramach projektu PARASOL. Spotkanie odbyło się w Komorowie, w siedzibie 5  Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, która była organizatorem warsztatów. Była to druga edycja PARASOLA naczytaj więcej…

6 listopada br. w Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku odbył się finał projektu „Tradycje teatralne Pułtuska V”. Rozstrzygnięto konkurs teatralny – V Pułtuskie Teatry Amatorskie – Konkurs „PTA-K”. Jury konkursu w składzie: Bożena Suchocka, Grzegorz Mrówczyński, Jan Kozikowski przyznało następujące nagrody: Nagrody zespołowe: I Nagroda oraz nagroda ufundowanaczytaj więcej…

29 października 2019 r. w auli im. Roberta Schumana, Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której wręczono odznaczenia i nagrody dyrektorom szkół i placówek, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi z rejonu płockiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego. Uroczystość odbyła się z udziałemczytaj więcej…