Miesiąc: Listopad 2019

Straż Miejska w Pułtusku rozpoczęła działania mające na celu wykrywanie i karanie  osób, które palą w domowych/gospodarczych piecach substancje niedozwolone. Strażnicy wyposażeni w specjalne sita, pojemniki do poboru popiołu, mają prawo dokonywania kontroli na terenie miasta i gminy Pułtusk. Straż Miejska jest w posiadaniu pierwszych wyników badań próbek popiołu, wykonanychczytaj więcej…

Zakończono realizację zadań realizowanych przy udziale środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, kwota dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowanych. Każde z objętych dofinansowaniem Sołectw otrzymało kwotę 10 tysięcy złotych.   Dofinansowaniem objęto Sołectwa: – Kleszewo: zadaszenie budynku socjalno-magazynowego – Lipniki Nowe: zagospodarowanie terenu poprzez wybudowanie pomostu nad stawem, wiaty wolnostojącejczytaj więcej…