Miesiąc: Październik 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała Urząd Miejski w Pułtusku o remoncie mostu w m. Wierzbica w ciągu drogi krajowej nr 62. Według przekazanych informacji most zostanie wyłączony całkowicie z ruchu kołowego. Na czas remontu zostanie zapewniona możliwość korzystania z przeprawy dla pieszych. Remont mostu został spowodowany złym stanemczytaj więcej…

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informujemy, że  od godz. 23:00 dnia 22.10.2019 r. do godz. 10:00 dnia 23.10.2019 r. na terenie Gminy Pułtusk prognozuje się gęste mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%. WYDZIAŁ  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO, SPRAW  WOJSKOWYCH  I  STRAŻY  MIEJSKIEJczytaj więcej…

Zapraszamy do udziału konkursie fotograficznym, którego organizatorem jest Gmina Pułtusk. W konkursie może wziąć udział każdy, kto ma w swoich zbiorach ciekawe fotografie w formie cyfrowej, ukazujące walory naszej gminy (zabytki, przyrodę, wydarzenia) na tle jednej z czterech pór roku. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 4 fotografie, po jednej zczytaj więcej…

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych.czytaj więcej…

konkurs

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji gminnego konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Tematem tegorocznego konkursu są “Trzej Królowie w Pułtusku”. Organizatorami konkursu są Burmistrz Miasta Pułtusk i Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie. Regulamin oraz karta zgłoszenia do konkursu do pobrania w załącznikach. REGULAMIN KONKURSU (docczytaj więcej…

Gmina Pułtusk otrzymała wyróżnienie w konkursie Lider Zmian 2019 w kategorii samorząd, podkategorii lider województwa mazowieckiego pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na mieszkańca – gminy miejsko-wiejskie od 15 tys. mieszkańców. Wyróżnienie w imieniu Burmistrza Miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka odebrał zastępca Burmistrza Tomasz Sobiecki podczas uroczystej gali, która odbyłaczytaj więcej…

„Kto pomaga choremu, wypełnia dzieło wyjątkowe; (…) Kto opiekuje  się chorym, (…) jest szczególnie błogosławiony.”P. J. Frassati Szanowni Pracownicy Służby Zdrowia, z okazji przypadającego 18 października święta Waszego patrona – św. Łukasza Ewangelisty, w imieniu Samorządu Gminy Pułtusk wyrażamy uznanie i podziękowanie za Państwa  odpowiedzialną, trudną i rzetelną pracę orazczytaj więcej…

10 października komisja składająca się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Pułtusku, radnego Rady Miejskiej z Trzcińca, wykonawcy i Inspektora Nadzoru odebrała roboty drogowe związane z przebudową drogi w Trzcińcu.  Na realizację inwestycji pozyskano środki w wysokości 215.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntówczytaj więcej…

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż firma GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. przystąpi do prowadzenia robót geologicznych w ciągu planowanej obwodnicy Pułtuska. Roboty będą prowadzone na podstawie projektu robót geologicznych, który został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Decyzją Nr 233/19/PE Z DNIA 3.10.2019 r.  W ramach badań przewiduje się wykonanie : – 1111czytaj więcej…

Budynek koszar na sprzedaż - wizualizacja

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. nr ewid. 61/11 położona w obrębie 11 miasta Pułtusk Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: OS1U/00056608/5 Powierzchnia nieruchomości: 0,4270 ha Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków prowadzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatoraczytaj więcej…

Organizatorzy XXIV Ciechanowskiej Jesieni Poezji wybrali Pułtusk i Pułtuską Książnicę na promocję 21. Numeru Ciechanowskich Zeszytów Literackich pt. „Wiktor Teofil Gomulicki (1882-1919), jeden z najważniejszych twórców pozytywizmu”. Wiktor Gomulicki, to postać bardzo ważna dla Pułtuska – był tym, który pierwszy w literaturze nobilitował Pułtusk. Pokazał nam miasteczko, nie tylko weczytaj więcej…